facebook

Egzamin wewnętrzny


Po skończonym kursie kandydat na kierowcę musi w ośrodku szkolenia kierowców zaliczyć egzamin wewnętrzny składający się z:

  • egzaminu teoretycznego
  • i egzaminu praktycznegoEgzamin państwowy


Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kandydat udaje się do WORDu celem umówienia terminu egzaminu państwowego. Więcej informacji na stronie WORD.

Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań i trwa 25 minut. Kandydat musi zdobyć minimalną ilość punktów - 68.

Egzamin praktyczny składa się z:

  • wszystkie kategorie A - zadania na placu manewrowym + jazda w ruchu drogowym, czas trwania nie mniej niż 25 minut
  • kategoria B - zadania na placu manewrowym + jazda w ruchu drogowym, czas trwania 40 minut

Więcej informacji w ośrodku szkolenia kierowców.


ZAPRASZAMY NA NOWY KURS 15.10.2019r. NA GODZINĘ 16.00